MEDEA- DARK MATTER (VIDEO STILL)MEDEA- DARK MATTER (VIDEO STILL) 2016 20162016   VIDEO STILL (IN 11 ACTS)VIDEO STILL (IN 11 ACTS)           VIDEO STILL INSTALLATIONINSTALLATION   20122012   20122012        VIDEO STILLVIDEO STILL   VIDEO STILLVIDEO STILL   20132013 photograph 20132013 photograph Iraq 2014Iraq 2014 photograph Abu Dhabi 2013Abu Dhabi 2013 photograph Doha 2017Doha 2017   Doha 2015Doha 2015 photograph Iraq 2014Iraq 2014 photograph Budapest 2015Budapest 2015 photograph Budapest 2015Budapest 2015 photograph Dubai 2013Dubai 2013 photograph 20142014 photograph Doha 2015Doha 2015 photograph Abu Dhabi 2014Abu Dhabi 2014 photograph 20112011 photograph 20122012 photograph in lightbox Essaouira 2011Essaouira 2011 photograph Morocco 2011Morocco 2011 photograph Morocco 2011Morocco 2011 photograph Riyadh 2015Riyadh 2015 photograph Doha 2014Doha 2014 photograph 20152015 photograph 20092009 photograph 20092009 photograph 20102010 photograph 20092009 photograph 20132013 photograph 20142014 photograph 20092009 photograph 20132013 photograph 20092009 photograph 20092009 photograph 20092009 photograph 20142014 photograph